Vissza

Személyes adatok kezelése

st-bp.hu – Személyes adatok kezelése

Adatvédelmi irányelvek és személyes adatok kezelése

Az st-bp.hu alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy a jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni személyes adatai gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kapcsolatba kerül velünk weboldalunkon vagy más egyéb módon.

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát.

Kik vagyunk és hogyan tud bennünket elérni?

Az st-bp.hu a D AUTO Kft. (székhely: 1152 Budapest, Külső Fóti út 8., cégjegyzékszám: 01-09-352593; közösségi adószám: HU27296767.) cégnév alatt bejegyzett gazdasági társaság kereskedelmi megnevezése (nevezett társaság a továbbiakban „D AUTO” vagy „mi”). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy társaságunk a személyes adatai kezelése és feldolgozása során a hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében adatkezelőnek minősül.

Véleménye fontos számunkra és örömmel osztunk meg önnel minden olyan információt, amely adatai kezelésével kapcsolatban felmerülhet. Ezért ha bármilyen kérdése lenne felénk, akkor javasoljuk, hogy tájékoztatásért fordulj a D AUTO ügyfélszolgálatához a ws[kukac]st-bp.hu e-mail címen keresztül.

Milyen kategóriájú személyes adatokat kezelünk?

Általánosságban személyes adatait közvetlenül öntől kérjük be, így azok begyűjtése során képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Példának okáért az alábbi információt kapjuk tőled:

· D AUTO felhasználói fiókjának elkészítése során továbbítja nekünk e-mail címét, vezeték- és keresztnevét;

· Emellett a D AUTO felülethez tartozó személyes oldaladon további információt is megadhat, úgyis mint: telefonszám, születési idő, szállítási cím,

bankkártya adatok stb.;

· Rendelés leadásakor információt ad nekünk magáról, a megvásárolni kívánt termékről, szállítási címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési

módról, telefonszámáról, stb.

Lehetősége van arra, hogy a D AUTO felületre akár Facebook vagy Google fiókodon keresztül is regisztráljon. Amennyiben a fenti lehetőségek bármelyike mellett dönt, a kiválasztott link átirányítja a Facebook Admin / Google LLC oldalra, ahol az adott szolgáltató fogja tájékoztatni az általuk felénk (D AUTO) továbbított adatok kezelésének módjáról. A Facebook, illetőleg a Google adatvédelmi irányelveit a következő linkekre kattintva tudja tanulmányozni:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy

Annak érdekében, hogy az online felhasználói élményt még személyesebbé, ajánlatainkat pedig még egyedibbé tegyük, a weboldalunkon tett látogatásait, valamint a használat során a böngészési és felhasználói magatartásáról is gyűjthetünk és feldolgozhatunk információkat. Kérjük, hogy ennek feltételeivel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért olvassa el az adatkezelés célját tárgyaló alábbi fejezetet.

Weboldalunkon tárolhatunk és gyűjthetünk olyan adatokat, amelyeket sütikkel és hasonló technológiákon keresztül dolgozunk fel az erre vonatkozó Süti szabályzatnak megfelelően.

Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot

Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

Személyes adataidat az alábbi célokból használhatjuk fel:

1. A D AUTO szolgáltatások nyújtásához az ön számára

Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben alkalmazhatók:

· Felhasználói fiók létrehozása és kezelése a D AUTO felületen;

· Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is;

· Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;

· Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;

· Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;

· Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve a D AUTO által hirdetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést

érintően az önök által hozzánk intézett kérdések megválaszolását.

Adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében a D AUTO és ön közt létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

2. Szolgáltatásaink fejlesztéséhez

Azon dolgozunk, hogy önnek mindig a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást és online vásárlói élményt tudjuk biztosítani. Ehhez többek között szükségünk van vásárlási szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására; ezért végzünk közvetlenül, vagy külső partnerek bevonásával piackutatást, valamint kérhetjük önt egy adott megrendelést követően az elégedettségét mérő kérdőív kitöltésére.

Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeinkre alapozva végezzük, ugyanakkor mindig szem előtt tartjuk azt, hogy az alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során csorbát ne szenvedjenek.

3. Marketing tevékenységekhez

Szeretnénk önt folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatainkról és legfrissebb híreinkről. Ennek érdekében – bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küldünk önnek elektronikus csatornáinkon keresztül (e-mailben / SMS-ben / mobil értesítésben / bannerek, felugró üzenetek formájában / stb.), valamint tájékoztatunk az ön által korábban vásárolt, illetve megrendelni kívánt termékekhez hasonló vagy azokat kiegészítő termékekről. Szeretnénk továbbá más egyéb kereskedelmi jellegű megkeresést, valamint személyre szabott ajánlatokat megjeleníteni weboldalunkon keresztül. Annak érdekében, hogy az érdeklődésére számot tartó információval láthassuk el, felhasználói profilalkotás céljából felhasználhatunk bizonyos adatokat vásárlási szokásaival (pl. megtekintett termékek / kívánságlistához adott termékek / megvásárolt termékek) kapcsolatban. Minden esetben gondoskodunk róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés és feldolgozás az ön jogainak legteljesebb figyelembe vételével történjen, és szavatoljuk, hogy az adatkezelés során alkalmazott folyamatok és intézkedések önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, jogait nem korlátozzák, azokat különösebben nem érintik.

Marketingkommunikációs tevékenységünket a legtöbb esetben az ön előzetes hozzájárulásával végezzük, melyet a „Szeretnék értesítést kapni a legjobb ajánlatokról!” tartalmú kitöltőbox kipipálásával tud megadni. Bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását, mégpedig az alábbi módon:

· a D AUTO-al való kapcsolatfelvétellel a fentiekben rögzített elérhetőségeken keresztül.

Bizonyos marketingtevékenységeinket jogos üzleti érdekeinkre hivatkozással kereskedelmi működésünk népszerűsítésére és fejlesztésére használjuk. Minden olyan esetben azonban, amikor jogos üzleti érdekeinkre tekintettel önhöz kapcsolódó információt használunk fel, azt a tőlünk e körben elvárható legnagyobb gondosság tanúsításával és annak legteljesebb garantálásával tesszük, hogy az alapvető jogai ne sérüljenek. Ugyanakkor bármikor kérheti tőlünk a fentebb körülírt módok bármelyikének igénybe vételével, hogy a személyes adatainak marketingcélú kezelését szüntessük meg, mely kérésre a lehető leghamarabb igyekszünk válaszolni.

4. Jogos üzleti érdekeink védelméhez

Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaink és üzleti érdekeink érvényesítése és kereskedelmi tevékenységünk védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:

· védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldal és a D AUTO felületet használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen;

· intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és

közhatalmi szervek felé;

· intézkedések minden további kockázat kezelésére.

Az adatkezelés és feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazásunk a saját kereskedelmi tevékenységünk védelmét célzó jogos üzleti érdekünkből adódik, miközben folyamatosan szavatoljuk, hogy az általunk végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a saját érdekeink és az ön alapvető jogai közötti egyensúly és arányosság elvét.

Továbbá, az adatkezelést és feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében végezzük. Különösen azért, hogy a hatályos törvények előírásait betartsuk.

Milyen időtartamig tároljuk az személyes adataidat?

Főszabály szerint személyes adatait a D AUTO felhasználói fiók meglétének időtartamáig tároljuk. Ettől függetlenül bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatai törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését, mely kérésre kivétel nélkül válaszolunk azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítjuk az – akár a felhasználói fiók megszüntetését követően is fennálló – törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést.

Amennyiben nem rendelkezik D AUTO fiókkal, főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 3 [három] év időtartamig tárolni. A fent írtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

Kinek továbbítjuk személyes adataidat?

Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:

· biztosítási vállalatoknak;

· piackutatási szolgáltatást végző partnereinknek;

· marketing / telemarketing szolgáltatást végző partnereinknek;

· pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek;

· futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinknak;

· D AUTO Marketplace partnereknek;

· a D AUTO-éval azonos cégcsoportba tartozó vállalatoknak;

· finanszírozási lehetőséget biztosító cégeknek, pénzügyi partnereknek;

· Jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.

Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az adataihoz.

Hogy védjük a személyes adataid biztonságát?

Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk.

Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.

Fizetésekhez a K&H Bank fizetéstámogató szolgáltatásait használjuk. Minden fizetéssel kapcsolatos információ SSL technológiával biztosított titkosítást kap.

Felhívjuk figyelmét, hogy – személyes adatai védelmére irányuló minden igyekezetünk ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

Milyen jogok illetik meg önt?

Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel önt a személyes adatok vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

A fenti jogokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért olvassa át az alábbi táblázatot.

Jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni:

Azonosítás. Valamennyi, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük, ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a D AUTO fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje meg nekünk. Amennyiben más e-mail címet használ, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizzük.

Díjak. Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számítunk fel díjat, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése alaptalan, fölöslegesen ismétlődő, aránytalan vagy túlzó, mely esetben az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítjuk. Esetleges díjfizetési igényünkről minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesítjük.

Válaszadási határidő. Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult, vagy ha egyszerre több kérést küldött, mely esetben válaszunkat legfeljebb három hónapon belül megküldjük önnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt mindenképpen jelezzük önnek. Ennek keretében előfordulhat, hogy kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kérünk be öntől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége, és mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. Így gyorsabban tudunk önnek segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül.

Harmadik fél joga. Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.

Hozzáféréshez való jog

Kérheti tőlünk, hogy:

· · ·

erősítsük meg , amennyiben személyes adatának kezelése történik nálunk; biztosítsunk másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz; nyújtsunk további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, az adatkezelés céljairól,

kivel osztjuk meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítjuk-e ezeket az adatokat külföldre továbbá, hogy milyen módon védjük ezeket az adatokat, meddig tároljuk ezeket az adatokat, milyen jogokat élvez ön ezekkel az adatokkal kapcsolatban, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szereztük meg az ön adatait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatást a jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem bocsátottuk az ön rendelkezésére.

Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy helyesbítsük, ill. egészítsük ki az önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt megvizsgálhatjuk az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

Törléshez, elfeledtetéshez való jog

Személyes adatának törlését kérheti, de kizárólag abban az esetben,

· · · · ·

ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy, ha ön visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés kizárólag hozzájáruláson alapul); vagy, ha ön tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy, ha az érintett személyes adatot jogtalanul kezelték; vagy, ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.

Személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt: · uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy · jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.

Fentieken túl felmerülhet egyéb olyan körülmény is, amikor személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, elsősorban azonban a felsorolt esetekben tagadhatjuk meg erre irányuló kérését.

Felhívjuk arra a figyelmét, hogy a jelen pont szerinti törlési jog gyakorlása előtt ajánlott a D AUTO fiókjából letölteni, majd pedig elmenteni minden olyan dokumentumot (értve ez alatt elsősorban: számlák, jótállási levelek), amelyek a D AUTO-tól érkező megrendelésekkel kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy a megrendelésben megjelölt számlázási fél ön volt-e, vagy egy másik személy, esetleg szervezet. Amennyiben fenti intézkedést elmulasztja megtenni, mielőtt törlési jogával él, ezek a dokumentumok elvesznek, és ezeket a D AUTO nem fogja tudni pótolni Önnek, miután az adattörlési eljárás és a D AUTO fiók – annak valamennyi adatával és dokumentumának törlésével együtt járó – megszüntetése vissza nem fordítható, végleges folyamat.

Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog)

Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk (adatait zároljuk), ám kizárólag ha az alábbiak valamelyike teljesül:

· · ·

ha ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamra; vagy, ha az adatkezelés jogellenes, és ön ellenzi az adatok törlését; vagy, ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogi igények

előterjesztése, érvényesítése, vagy védelme kizárja; vagy,

 

·

ha tiltakozáshoz való jogával élt, és a mi eljárásunk jogszerűségének vizsgálata még nem zárult le.

Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosultak vagyunk használni, amennyiben:

· · ·

az erre vonatkozó hozzájárulást megkaptuk Öntől; vagy, ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.

Adatok szállíthatóságának biztosítása (adathordozhatósághoz való jog)

Kérheti tőlünk, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássuk az ön rendelkezésére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

· ·

az adatkezelés kizárólag az ön hozzájárulásával történik és az ön által kötött megállapodásban rögzített szerződéses felhatalmazáson alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az ön saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai üzleti érdekeinkkel szemben ezt kívánják meg.

Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése ellen is (ideértve a felhasználói profilalkotást is), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, mely esetben az adatkezelést a lehető leggyorsabban megszüntetjük.

Automatizált folyamatok végrehajtása

Mint adatkezelési alany, kérheti, hogy mentesítsük a kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések hatálya alól, de csakis abban az esetben, · ha az ilyen folyamatban meghozott döntés Önre nézve joghatással járna; vagy · ha Önt hasonlóan jelentős mértékben érintené.

A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:

· ·

az Önnel kötendő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy, ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő

intézkedéseket is megállapít; vagy

 

·

ha az ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata

Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Faxszám: +36 (1) 391-1410

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Online ügyintézés elérhetősége: https://naih.hu/online-ugyinditas

A Hatóság adatvédelmi tisztviselője: dr. Kiss Attila

Telefonos elérhetősége: +36 (1) 391 1470

Elektronikus levélcíme: dpo@naih.hu

Az Önt jogszabály által megillető, felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog sérelme nélkül arra kérjük, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot, és mi garantáljuk, hogy mindent megteszünk majd sérelme békés rendezése érdekében.

E-mailben a ws@st-bp.hu címre írt levélben bármikor kapcsolatba léphet a D AUTO adatvédelmi tisztviselőjével, vagy választása szerint a megadott értesítési címek bármelyikére küldött megkeresés formájában.