Vissza

ÁSZF

st-bp.hu ÁSZF

A jelen Általános Felhasználási/Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, ÁSZF. vagy Dokumentum.) a D AUTO SERVICE NOVA KFT. (Székhely: 1152 Budapest Külső Fóti út 8., Cégjegyzékszám: 01-09-352593, Adószám: 27296767-2-42, e-mail:
ws [kukac] st-bp.hu, telefonszám: +36 (20) 452-8892, tárhelyszolgáltató: Dialóg Interaktív Kft
. 1046 Budapest, Lahner György utca 8., email: info[kukac]dlg.hu) a továbbiakban: Üzemeltető vagy D AUTO vagy Szolgáltató) által üzemeltetett st-bp.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó vagy Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

A D Auto Service Nova Kft. mint az st-bp.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról A D Auto rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet az st-bp.hu erre a célra szolgáló felülete, a D Auto által küldött hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az ÁSZF módosított változata megjelenik az oldalon, az ÁSZF tartalmát érdemes időrőlidőre megvizsgálni a Weboldalon. A Felhasználó/Vásárló jogosult az ÁSZF ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

D Auto jelenti a D AUTO SERVICE NOVA KFT. magyar gazdasági társaságot (székhely: 1152 Budapest Külső Fóti út 8.; Cégjegyzékszám: 01-09-352593, Adószám: 27296767-2-42

D Auto piactér: az st-bp.hu oldalon található felület, amely a D Auton  kívül az st-bp.hu-n forgalmazóként jelenlevő vállalkozások termékeit és szolgáltatásait jeleníti meg.

Eladó: a D Auto vagy st-bp.hu piactér-n forgalmazóként feltüntetett egyéb vállalkozás (D Auto piactér partner), amely az st-bp.hu-n termékeket és/vagy szolgáltatásokat eladásra kínál;

Felhasználó: az a 18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki az st-bp.hu oldal tartalmához hozzáfér;

Ügyfél: az a Felhasználó, aki az st-bp.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal az st-bp.hu Általános Szerződési Feltételeit. Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 18. életév betöltése.

Vásárló: az az Ügyfél, aki az st-bp.hu oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 18. életév betöltése. A D Auto vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a vásárlót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában semmit nem értékesítünk, illetve nem szállítunk ki.

Saját fiók: az Ügyfél az st-bp.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le az st-bp.hu-n, A D Auto részére, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre. A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó rendelésszámot, és releváns dokumentumokat (garancialevél, számla, stb.). A megkötött szerződés nem kerül iktatásra, azonban a rendelés leadásakor Vásárló által elfogadott ÁSZF dátum alapján Társaságunk által, kérésre visszakereshető. A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben A D Auto tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni,

illetve az Ügyfelet az st-bp.hu használatából kizárni; A D Auto jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet az st-bp.hu használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélés szerűen használja az st-bp.hu platformot, illetve annak a szolgáltatásait. A platform visszaélésszerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

Kosár: A Vásárló/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában, vagy egy későbbi időpontban.

Weboldal: az st-bp.hu weboldalon és aloldalain található online kereskedelmi áruház.

Termékek és Szolgáltatások: minden olyan, a Weboldalon feltüntetett/szereplő, a D Auto vagy a D Auto piactér partnere által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja.

Eladási ár: a D Auto vagy a D Auto piactér partnere által eladásra kínált Termék tényleges eladási ára, a Termék vételára beleértve az ÁFA-t és további esetleges adókat (vételár).

Korábbi Ár: ár csökkentés alkalmazása esetén a D Auto illetve a D Auto piactér partnere megjeleníti a Weboldalon eladásra kínált Termék korábbi árát (áthúzott ár). A korábbi ár az Eladók által az ár csökkentés alkalmazását megelőző 30 napnál nem rövidebb idő alatt a D Auto vagy a D Auto piactér partnere által a Weboldalon eladásra kínált Termékek vonatkozásában alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti. Ha a Termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban a Weboldalon a korábbi ár az Eladók által a Termékre egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem rövidebb, mint az ár csökkentés alkalmazását megelőző 15 nap. Ha az ár csökkentés mértéke fokozatosan növekszik, a korábbi ár az ár csökkentés első alkalmazása

előtti ár. A Korábbi Ár nem kerül megjelenítésre az általános mennyiségi / értékalapú kedvezmények és egyéb, nem az árhoz kapcsolódó marketing stratégiák esetén (pl. vásárlás mellé ajándék, ingyenes szállítás, három kettő áráért, egyet fizet kettőt kap akciók).

Beszállító által ajánlott ár: jelenti a D Auto vagy a D Auto piactér partnere által eladásra kínált Termék vonatkozásában a beszállítók által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási árat, amennyiben az elérhető. A D Auto a beszállító által ajánlott árat megjelöléssel áthúzás nélkül jeleníti meg, alatta vagy más, jól látható helyen eladási ár, továbbá a két érték közötti különbözet (százalékban vagy értékben kifejezve) látható, a különbözet megjelenítése arra szolgál, hogy segítse a vásárlókat az árak közötti tájékozódásban.

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Tartalom: – minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető; – minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld; – az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) A D Auto által a hírlevélszolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely az st-bp.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, az st-bp.hu-n megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail

útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; a Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül – a Kosárba helyezett terméklistáról termék a termék megnevezése és képe mellett feltüntetett „törlés” gomb segítségével bármikor törölhető

Kosárérték: egy Megrendelésben az Eladóktól megrendelni kívánt Termékek vételárának (Eladási árának) összege, csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.

Értékelés: Ügyfél által valamely Termékről vagy Szolgáltatásról írt, a terméklapon megjelenített vélemény.

Minősítés: Termékkel vagy Szolgáltatással kapcsolatos elégedettséget kifejező, a terméklapon csillagok formájában megjeleníthető értékelési forma.

Hozzászólás: a terméklapon megjelenített vélemény vagy megjegyzés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.

A funkció fejlesztés alatt áll.

Kereskedelmi Értesítés: minden olyan, elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küldött értesítés (például: e-mail, sms, mobile értesítés, web értesítés stb.), amely általános és tematikus információt tartalmaz a korábban vásárolt termékekhez hasonló, vagy azokat kiegészítő termékekről; egyéb ajánlatokról és promóciókról; illetve piac- és közvéleménykutatások eredményeiről. Információt nyújt azokról a Termékekről és Szolgáltatásokról, amelyeket a Vásárló a „Saját fiók/Kosár” vagy a „Saját fiók/Kedvencek” szekcióban helyez el.

1. MEGRENDELÉS

1.1. Megrendelésez teljesítéséhez szükséges adatok megadása

1.1.1. A Felhasználó/Ügyfél Saját fiók használata nélkül is adhat le Megrendelést az st-bp.hu-n, A D Auto részére, a Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadásával.

1.1.2. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül Megrendelést ad le az st-bp.hu-n, A D Auto részére, a Megrendelés során megadott adatokkal és jelszó megadásával Saját fiókot hozhat létre.

1.1.3. A Felhasználó/Ügyfél Saját fiókot hozhat létre nevének, e-mail címének, telefonszámának, számlázási és szállítási címének megadásával.

1.2. Megrendelés leadása 1.2.1. Az st-bp.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését. 1.2.2. Az Ügyfél jelen ÁSZF és az adatvédelmi nyilakozat elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat). 1.2.3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja. (A rendelés folyamata: https://st-bp.hu oldal láblécében „A rendelés folyamata” menüpontban olvasható.

1.2.4. Vásárló a Megrendelés leadásáig jogosult a Megrendelést módosítani, illetve törölni. A Kosárba helyezett terméklistáról a termék a termék megnevezése és képe mellett feltüntetett „törlés” gomb segítségével bármikor törölhető. 1.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte 1.3.1. A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett

automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását (első rendszerüzenet). Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre -akkor válik a Vásárló által tett ajánlat Eladó által elfogadottá -, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló visszaigazolást (második, visszaigazolásról szóló üzenet). Az elfogadásról szóló értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló értesítést is. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

1.3.2. A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után önt a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. weblapjára irányítjuk, ahol a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a VISA, VISA Electron, VPay, MasterCard, és Maestro típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. hibaüzenetben közli a hiba okát.

1.3.3. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért. 1.3.4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből– a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza.

Erről Eladó a Vásárlót e-mailben értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek Eladási árát a Vásárló részére visszatéríti.

1.3.5. Az Eladók az Eladási ár visszafizetését az alábbi módokon vállalja: • Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére. • Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy az Eladási ár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg. • Ha a Vásárló a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá az Eladási ár Vásárló által megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában történő visszatérítéséhez, akkor az Eladási ár visszatérítése postai úton történik. 1.3.6. Az Eladó az Eladási ár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére. 1.3.7. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és

a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is. 1.3.8. Az st-bp.hu weboldalt a magyar székhelyű D AUTO KFT. gazdasági társaság üzemelteti. Egyes, az oldalról történő vásárlás (Megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a vásárló (mint Címzett) kötelessége és felelőssége, mint ahogyan a hatályos magyar jogszabályok betartása is. Mindebből következik, hogy ezen jogszabályok megsértéséből eredő következményekért a Vásárló felel. Az EKAER számnak az st-bp.hu részére történő elküldése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot az st-bp.hu telefonos ügyfélszolgálatával. 1.3.9. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi,

– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót,

– ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

1.3.10. Amennyiben Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ideértve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Vásárlót ebben az esetben az elállási jog indokolás nélkül megilleti. 1.3.11. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

2. SZÁLLÍTÁS, ELEKTRONIKAI HULLADÉK KEZELÉSE

2.1. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja. 2.2. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését. 2.3. Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja. 2.4. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén. 2.5. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, vagy hiányosan érkezik meg a csomag, akkor nappali szállítás esetén a rakomány jegyzékre mindenképpen írják rá, a sérülés és/vagy a hiány tényét! !!! Fontos, hogy a "CSOMAGOLÁS IS SÉRÜLT" szöveget is tüntessék fel a szállítólevélen, ha a dobozon látszik bármiféle sérülés, horpadás, alakváltozás, szakadás!!!

A rakomány jegyzék kiszállító által aláírt egy példányát pedig őrizzék meg, és haladéktalanul jelezze reklamációját az alábbi adatok megadásával felénk írásban a fenti elérhetőségeink bármelyikén.

Éjszakai szállítással érkezett csomagok sérülése vagy hiánya esetén a feladás napját követő reggel 10 óráig jelezze felénk írásban a fenti elérhetőségeink bármelyikén. Ha nem jelzi a fenti időpontokig a szállítási hiányt vagy az esetleges sérülést, akkor a számlán látható alkatrészeket hiánytalanul- és sérülésmentesen átvettnek tekintjük, és a későbbiekben semmiféle hiánnyal vagy sérüléssel kapcsolatos reklamációt nem tudunk figyelembe venni.

A szállítási sérülés reklamációnak tartalmaznia kell:

- A címzett nevét, címét és telefonszámát

- A hiányzó/sérült alkatrész(ek) cikkszámát(cikkszámait), db.számát.

- A sérülésről fotó(ka)t, a csomagolás legkisebb sérüléséről, horpadásáról is. - Nappali szállítás esetén a hiányról/sérülésről felvett, a kiszállító által aláírt rakomány jegyzéket vagy annak másolatát. 2.6. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek káros hatást fejthetnek ki a környezetre és az emberi egészségre abban az esetben, ha azokat nem gyűjtik be szelektíven. 2.6.1. A Vásárlóknak kötelessége az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait szelektíven gyűjteni. Ezen hulladékok begyűjtése a szelektív hulladékgyűjtő pontoknál történik. 2.6.2. Az Ügyfelektől a nagyobb méretű ilyen jellegű hulladékot- abban az esetben, ha a leadott berendezés funkciójában megegyezik az st-bp.hu-n vásárolt, új műszaki cikkel, A D Auto a megbízott futárszolgálatával elszállíttatja, amennyiben az Ügyfél ezen elszállításra vonatkozó igényét előzetesen A D Auto telefonos Ügyfélszolgálatán jelzi.

3. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

3.1.A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

4. SZÁMLÁZÁS

4.1.A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat. 4.2.A vásárlónak jogában áll eldönteni, hogy a megrendelését, az elérhető fizetési módok közül (beleértve az előre fizetést is) melyiket választja. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a teljesítési időpont. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt. 4.3. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására. 4.4. Ha a regisztráció során a Vásárló nem ad meg érvényes Jövedéki engedélyszámot vagy Működési engedélyszámot, akkor a jövedéki termékeket nem értékesítheti tovább. A számlán megjelenítjük „a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas” megjegyzést.

4.5.A D Auto az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető az Ügyfél Saját fiókjából.

4.6. Amennyiben a Saját fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja A D Auto ügyfélszolgálatát.

4.7. Az 5.1-5.4. pontban részletezett eljárás (Ellállásjoga) csak azon Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket A D Auto forgalmaz és értékesít. 4.8. Az Ügyfél felel a Saját fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az ezekből eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, ügyféloldali tevékenységért a Saját fiók tulajdonosa felel, A D Auto e-tekintetben felelősségét kizárja.

5. ELÁLLÁS, TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

5.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint. 5.1.1. Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja. 5.1.2. Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta. Amennyiben az eladó A D Auto piactér Partnere, a fogyasztónak minősülő Vásárló az elállási

jogát A D Auto piactér partnerrel szemben gyakorolja. 5.1.3. A Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozatminta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó (D Auto vagy A D Auto piactér Partnere) részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának. Ha a fogyasztó e-mailben megküldésével gyakorolja az elállás megküldését, akkor az Eladó a nyilatkozat megérkezését e-mailben visszaigazolja. 5.1.4.. Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai a https://st-bp.hu láblécében az „Elállási jog” menüpontban találhatók. 5.2. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetben: Az st-bp.hu oldalának releváns felületén meghatározott egyéb Termékek/esetek tekintetében, vagy ha a rendelés visszaigazoló e-mailben erre külön felhívja az Eladó a Vevő figyelmét. 5.4. A D Auto fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a termékvisszaküldéssel való visszaélést illetően. A D Auto ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

6. KELLÉKSZAVATOSSÁG

6.1. A Vásárló A D Auto hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint. 6.2. A Vásárló – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a

kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 6.3. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.) 6.4. Vásárló a vállalkozással (D Auto) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 6.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást A D Auto nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.6. A kellékszavatossági igények érvényesítéséhez jármű- vagy gépalkatrészek esetén a jármű- vagy a gép gyártója előírja, hogy az alkatrészek beszerelését csak a gyártómű által előírt technikai és személyi feltételekkel rendelkező, a gyártómű által feljogosított szerviz vagy személy végezheti el. A feljogosított által kiállított, beépítést igazoló dokumentum (Az elvégzett munkákat és a felhasznált anyagokat cikkszám szerint beazonosíthatóan, részletesen tartalmazó számla) nélkül kellékszavatossági igény nem támasztható.

7. TERMÉKSZAVATOSSÁG

7.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – a 6. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 7.2. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 7.4. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 7.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. 7.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.7. A termékszavatossági igények érvényesítéséhez jármű- vagy gépalkatrészek esetén a jármű- vagy a gép gyártója előírja, hogy az alkatrészek beszerelését csak a gyártómű által előírt technikai és személyi feltételekkel rendelkező, a gyártómű által feljogosított szerviz vagy személy végezheti el. A feljogosított által kiállított, beépítést igazoló dokumentum (Az elvégzett munkákat és a felhasznált anyagokat cikkszám szerint beazonosíthatóan, részletesen tartalmazó számla) nélkül termékszavatossági igény nem támasztható.

8. JÓTÁLLÁS

8.1. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.

8.2. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 8.3. Minden D Auto által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A D Auto a Weboldalon új (kivéve az újracsomagolt Termékeket), eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz. 8.4. A D Auto által értékesített Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap. A D Auto piactér partnereitől vásárolt Termékek jótállását az adott Termék jótállási jegyén feltüntetett engedélyezett szerviz vagy az Eladó biztosítja.

8.5. A jótállás érvényesítésének menete:

A jótállás közvetlenül a (a termék csomagolásában található gyártói jótállási jegy szerinti) gyártói szakszervizben érvényesíthető.

8.6. A jótállás időtartama a termék vételárának függvényében egy, kettő vagy három év. A 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 1 év, a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó vételár esetén 2 év, a 250 000 forintot meghaladó vételár esetén 3 év. A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést A D Auto vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Termék vételára

Kötelező jótállási idő

10.000,- Ft – 100.000,- Ft

1 év

100.001,–Ft –
250. 000,- Ft

2 év

250. 000,- Ft – felett

3 év

8.7. Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során A D Auto részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában A D Auto köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

8.8. Ha a jogszabályban meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket A D Auto költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, A D Auto köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, A D Auto köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

8.8.1. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény D Auto részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – A D Auto köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a D Auto köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

8.9. A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vásárló jelezheti a ws[kukac]st-bp.hu e-mailcímen. 8.10. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát: 1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) 2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása 3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

4. elemi kár, természeti csapás okozta. 8.11. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 6. és a 7. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.12. A jótállási igények érvényesítéséhez jármű- vagy gépalkatrészek esetén a jármű- vagy a gép gyártója előírja, hogy az alkatrészek beszerelését csak a gyártómű által előírt technikai és személyi feltételekkel rendelkező, a gyártómű által feljogosított szerviz vagy személy végezheti el. A feljogosított által kiállított, beépítést igazoló dokumentum (Az elvégzett munkákat és a felhasznált anyagokat cikkszám szerint beazonosíthatóan, részletesen tartalmazó számla) nélkül jótállási igény nem támasztható.

9. FELELŐSSÉG

9.1. Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik. 9.2. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

10. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

10.1. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A D Auto fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével A D Auto-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló A D Auto Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

10.2. Az Ügyfél a Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet az st-bp.hu weblap láblécében a „Kapcsolatok” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.

10.3. Amennyiben egy adott internethálózatról A D Auto megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, A D Auto fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében. 10.4. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi A D Auto szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító D Auto alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában. 10.5. Az Eladó a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy

egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

11. SZELLEMI TULAJDON

11.1. A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten A D Auto tulajdonát képezi és A D Auto ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja. 11.2. A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – A D Auto kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni. 11.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik. 11.4. Amennyiben A D Auto egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban meghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

12. TITOKTARTÁS

12.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel. 12.2. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül. 12.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

13. KERESKEDELMI ÉRTESÍTÉSEK

13.1. A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat A D Auto Kereskedelmi Értesítéseiről az alábbi módokon: • a Kereskedelmi Értesítésben leiratkozási linkre kattintva; • vagy kapcsolatba lépve az Eladóval

13.2. Termékek és a Szolgáltatások vásárlása esetén A D Auto Kereskedelmi Értesítést küld a Vásárlónak/Felhasználónak az alábbiakról: • A megvásárolt Termékekhez és Szolgáltatásokhoz kapcsolódó, azokat jól kiegészítő hasznos ajánlatokról. A Vásárló/Felhasználó bármikor leiratkozhat a 13. pontban említett Kereskedelmi Kommunikációról, A D Auto-tól kapott kereskedelmi üzenetben foglalt leiratkozási linkre kattintva, vagy A D Autokal közvetlen kapcsolatba lépve e célból. Felhasználó/Vásárló adatait fentieken túl marketing-kutatásra és -közvéleménykutatásra is használjuk. A piacelemzés és a közvéleménykutatás során gyűjtött adatokat az Eladó hirdetési céllal nem használja. Részletes információ (különösen a közvéleménykutatások értékeléséről) a vonatkozó felmérésben, és a nyilvánosságra hozatal helyén található. A kutatásban rögzített válaszokat az Eladó nem küldi meg harmadik személynek, és nem is hozza őket nyilvánosságra. A marketing-, és

piacelemzés céljával kezelt adatok kezelése ellen a Vásárló/Felhasználó költségek nélkül tiltakozhat a leiratkozás linkre kattintva, vagy A D Auto-kal kapcsolatba lépve. 13.3. A Kereskedelmi Értesítésekről történő leiratkozás nem jelenti a jelen Általános Felhasználási Feltételek elutasítását.

14. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

14.1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el: https://st-bp.hu láblécében a „SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE” menüpontban.

15. COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA

15.1. A Weboldal sütiket használ, A D Auto sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://st-bp.hu/ láblécében a „COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA” menüben

16. A D Auto piactér-re vonatkozó speciális rendelkezések

17.1. A D Auto A D Auto piactér oldalát közvetítő szolgáltatóként üzemelteti, amelyen A D Auto-on kívül az st-bp.hu-n forgalmazóként jelenlevő vállalkozások termékeit és szolgáltatásait jeleníti meg. E termékek, illetve szolgáltatások vonatkozásában a szerződés A D Auto piactér Partner és a Vásárló között jön létre. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogok A D Auto piactér partnereinél közvetlenül érvényesíthetők. A D Auto nem vállal felelősséget az st-bp.hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával vagy megszüntetésével kapcsolatban, különösen a Piactér termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért, és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. A D Auto nem közvetít és nem avatkozik bele a

Vásárló és a Piactér Partner közötti fogyasztói vitába, jogvitákba, tranzakciókba.

18. VIS MAIOR

18.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, A D Auto-ot érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi D Auto számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését. 18.2. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi. 18.3. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

19. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

19.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó. A jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ből származó jogai és kötelezettségei összességét A D Auto cégcsoportba tartozó más társaságok, illetve harmadik személyek részére átruházza. A Felhasználó ezennel előzetesen hozzájárul az ilyen szerződésátruházáshoz. 19.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A D Auto székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; elérhetőségei: Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím:

bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31. A D Auto a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/ 19.3. A D Auto és az Ügyfelek/Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Budapesti IV. vagy XV. kerületi Bíróság elé kell terjeszteni, amennyiben az nem ellentétes a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben rögzített a vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre vonatkozó illetékességi kikötéssel. 19.4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldalak Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az Általános Szerződési Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a Vásárló/Felhasználó tiltakozhat.

Lezárva: 2022. március 6.